מיזם משותף של אקו-סייפ והרשות הישראלית להכשרה ימית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו.

המרכז הישראלי לאימוני חומ˝ס וכיבוי אש