נספח ב' להנחיות מנכ"ל המשרד להגנ"ס

ממקורות סיכון המכילים חומרים מסוכנים המופיעים בנספח ב' בכמות מעל הקבוע בנספח – ייקבע מרחק ההפרדה בהתאם לתוצאת תרחיש הייחוס ולא יפחת בכל מקרה מ – 100 מטרים כאשר מדובר בחומרים רעילים, או 50 מטרים כאשר מדובר בחומרים דליקים.

חומרים אלה נחשבים מסוכנים במיוחד, ולכן מצדיקים התייחסות מחמירה יותר.

No Chemical Name CAS כמות מינימאלית (ק"ג)
1 Acetaldehyde 75-07-0 5000
2 Acetylene
[Ethyne]
74-86-2 5000
3 Acrolein [2-Propenal] 107-02-8 250
4 Acrylonitrile [2-Propenenitrile] 107-13-1 5000
5 Acrylyl chloride [2-Propenoyl chloride] 814-68-6 250
6 Allyl alcohol [2-Propen-l-ol] 107-18-6 500
7 Allyl bromide 106-95-6 5000
8 Allyl chloride 107-05-1 5000
9 Allyl formate 1838-59-1 5000
10 Allylamine [2-Propen-l-amine] 107-11-9 250
11 Ammonia (anhydrous) 7664-41-7 250
12 Ammonia (conc 20% or greater) 7664-41-7 10000
13 Arsenous trichloride 7784-34-1 100
14 Arsine 7784-42-1 50
15 Boron trichloride [Borane, trichloro-] 10294-34-5 250
16 Boron trifluoride [Borane, trifluoro-] 7637-07-2 250
17 Boron trifluoride compound with methyl ether (1:1) [Boron,trifluoro [oxybis[metane]]]-, T-4- 353-42-4 500
18 Bromine 7726-95-6 250
19 Bromotrifluorethylene [Ethene, bromotrifluoro-] 598-73-2 5000
20 Butadiene-1,3 106-99-0 5000
21 Butane 106-97-8 5000
22 Butene 25167-67-3 5000
23 Butene-1 106-98-9 5000
24 Butene-2 107-01-7 5000
25 Butene-2-cis 590-18-1 5000
26 Butene-2-trans [2-Butene, (E)] 624-64-6 5000
27 Carbon disulfide 75-15-0 5000
28 Carbon oxysulfide [Carbon oxide sulfide (COS)] 463-58-1 5000
29 Chlorine 7782-50-5 400
30 Chlorine dioxide [Chlorine oxide (ClO2)] 10049-04-4 250
31 Chlorine monoxide [Chlorine oxide] 7791-21-1 5000
32 Chloroform [Methane, trichloro-] 67-66-3 5000
33 Chloromethyl ether [Methane, oxybis[chloro-]] 542-88-1 50
34 Chloromethyl methyl ether [Methane, chloromethoxy-] 107-30-2 250
35 Chloropicrine 76-06-2 200
36 chloroprene 000126-99-8 5000
37 Chloropropane-2   5000
38 Chloropropylene-1 [1-Propene, 1-chloro-] 590-21-6 5000
39 Chloropropylene-2 [1-Propene, 2-chloro-] 557-98-2 5000
40 Cobalt carbonyl 10210-68-1 50
41 Crotonaldehyde [2-Butenal] 4170-30-3 500
42 Crotonaldehyde, (E)- [2-Butenal, (E)-] 123-73-9 500
43 Crotonylene 503-17-3 5000
44 Cyanogen [Ethanedinitrile] 460-19-5 5000
45 Cyclohexylamine [Cyclohexanamine] 108-91-8 5000
46 Cyclopropane 75-19-4 5000
47 Diborane 19287-45-7 50
48 Dichlorosilane [Silane, dichloro-] 4109-96-0 5000
49 Difluoroethane [Ethane, 1,1-difluoro-] 75-37-6 5000
50 Dimethyl Sulfate 77-78-1 250
51 Dimethylamine [Methanamine, N-methyl-] 124-40-3 5000
52 Dimethyldichlorosilane [Silane, dichlorodimethyl-] 75-78-5 250
53 Dimethylhydrazine-1,1 [Hydrazine,1,1-dimethyl-] 57-14-7 500
54 Dimethylpropane-2,2 [Propane, 2,2-dimethyl-] 463-82-1 5000
55 Divinyl ether 109-93-3 5000
56 Epichlorohydrin [Oxirane, (chloromethyl)-] 106-89-8 500
57 Ethane 74-84-0 5000
58 Ethyl acetylene [1-Butyne] 107-00-6 5000
59 Ethyl chloride [Ethane, chloro-] 75-00-3 5000
60 Ethyl ether [Ethane, 1,1'-oxybis-] 60-29-7 5000
61 Ethyl isocyanate 109-90-0 5000
62 Ethyl mercaptan [Ethanethiol] 75-08-1 5000
63 Ethyl nitrite [Nitrous acid, ethyl ester] 109-95-5 5000
64 Ethylamine [Ethanamine] 75-04-7 5000
65 Ethylene [Ethene] 74-85-1 5000
66 Ethylene Fluorohydrin 371-62-0 5
67 Ethylene oxide [Oxirane] 75-21-8 250
68 Ethylenediamine [1,2-Ethanediamine] 107-15-3 5000
69 Ethyleneimine [Aziridine] 151-56-4 250
70 Fluorine 7782-41-4 50
71 Fluoroacetic acid 144-49-0 100
72 Fluoroacetyl Chloride 359-06-8 5
73 Formaldehyde (solution) 50-00-0 1200
74 Furane 110-00-9 250
75 Hydrazine 302-01-2 500
76 Hydrochloric acid (conc 37% or greater) 7647-01-0 7000
77 Hydrogen 1333-74-0 5000
78 Hydrogen chloride (anhydrous) [Hydrochloric acid] 7647-01-0 800
79 Hydrogen cyanide 74-90-8 50
80 Hydrogen fluoride/Hydrofluoric acid (conc 50% or greater)[Hydrofluoric acid] 7664-39-3 50
81 Hydrogen selenide 7783-07-5 250
82 Hydrogen sulfide 7783-06-4 250
83 Iron, pentacarbonyl- [Iron carbonyl (Fe(CO)5), (TB-5-11)-] 13463-40-6 50
84 Isobutane [Propane, 2-methyl] 75-28-5 5000
85 Isobutyronitrile [Propanenitrile, 2-methyl-] 78-82-0 500
86 Isopentane [Butane, 2-methyl-] 78-78-4 5000
87 Isophorone Diisocyanate 4098-71-9 50
88 Isoprene [1,3-Butadinene, 2-methyl-] 78-79-5 5000
89 Isopropyl chloride [Propane, 2-chloro-] 75-29-6 5000
90 Isopropyl chloroformate [Carbonochloridic acid,1-methylethyl ester[ 108-23-6 500
91 Isopropyl isocyanate 1795-48-8 5000
92 Isopropylamine [2-Propanamine] 75-31-0 5000
93 Liquefied petroleum gas (LPG) 68476-85-7 8000
94 Methacrylonitrile [2-Propenenitrile, 2-methyl-] 126-98-7 250
95 Methacryloyl Chloride 920-46-7 50
96 Methacryloyloxyethyl Isocyanate 30674-80-7 50
97 Methane 74-82-8 5000
98 Methanesulfonyl Fluoride 558-25-8 500
99 Methyl-2-butene-1 563-46-2 5000
100 Methyl-3-butene-1 563-45-1 5000
101 Methyl 2-Chloroacrylate 80-63-7 250
102 Methyl Bromide 74-83-9 500
103 Methyl chloride [Methane, chloro-] 74-87-3 5000
104 Methyl chloroformate [Carbonochloridic acid, methylester] 79-22-1 250
105 Methyl ether [Methane, oxybis-] 115-10-6 5000
106 Methyl formate [Formic acid, methyl ester] 107-31-3 5000
107 Methyl hydrazine [Hydrazine, methyl-] 60-34-4 250
108 Methyl isocyanate [Methane, isocyanato-] 624-83-9 250
109 Methyl Isothiocyanate 556-61-6 250
110 Methyl mercaptan [Methanethiol] 74-93-1 250
111 Methyl Phosphonic Dichlorid 676-97-1 50
112 Methyl thiocyanate [Thiocyanic acid, methyl ester] 556-64-9 5000
113 Methyl Vinyl Ketone 78-94-4 50
114 Methylamine [Methanamine] 74-89-5 5000
115 Methylpropene-2 [1-Propene, 2-methyl-] 115-11-7 5000
116 Methyltrichlorosilane [Silane, trichloromethyl-] 75-79-6 250
117 Metoxymethyl isocyanate   5000
118 Nickel carbonyl 13463-39-3 50
119 Nitric acid (conc 80% or greater) 7697-37-2 500
120 Nitric oxide [Nitrogen oxide (NO)] 10102-43-9 50
121 Nitrobenzene 98-95-3 5000
122 Nitrogen Dioxide 10102-44-0 50
123 Oleum (Fuming Sulfuric acid) 8014-95-7 5000
124 Ozone 10028-15-6 50
125 Pentaborane 19624-22-7 250
126 Pentadinene-1,3 504-60-9 5000
127 Pentane 109-66-0 5000
128 Pentene-1 109-67-1 5000
129 Pentene-2, (E)- 646-04-8 5000
130 Pentene-2, (Z)- 627-20-3 5000
131 Peracetic acid [Ethaneperoxoic acid] 79-21-0 250
132 Perchloromethylmercaptan [Methanesulfenyl chloride,trichloro-] 594-42-3 250
133 Peroleum crude oil   200,000
134 Phenyl Dichloroarsine 696-28-6 250
135 Phosgene [Carbonic dichloride] 75-44-5 250
136 Phosphine 7803-51-2 50
137 Phosphonothioic Acid, Methyl-, S-(2-(Bis(1-Methylethyl)Amino)Ethyl) OEthylEster. 2 50782-69-9 50
138 Phosphorus 7723-14-0 50
139 Phosphorus Oxychloride 10025-87-3 2500
140 Phosphorus Pentachloride 10026-13-8 250
141 Phosphorus trichloride [Phosphorous trichloride] 7719-12-2 500
142 Piperidine 110-89-4 500
143 Propadiene [1,2-Propadiene] 463-49-0 5000
144 Propane 74-98-6 5000
145 Propargyl Bromide 106-96-7 100
146 Propiolactone, Beta- 2 57-57-8 250
147 Propionitrile [Propanenitrile] 107-12-0 250
148 Propyl chloroformate [Carbonochloridic acid, propylester] 109-61-5 250
149 Propylene [1-Propene] 115-07-1 5000
150 Propylene oxide [Oxirane, methyl-] 75-56-9 5000
151 Propyleneimine [Aziridine, 2-methyl-] 75-55-8 5000
152 Propyne [1-Propyne] 74-99-7 5000
153 Sarin 107-44-8 5
154 Silane 7803-62-5 1000
155 Sulfur dioxide (anhydrous) 7446-09-5 250
156 Sulfur tetrafluoride [Sulfur fluoride (SF4), (T-4)-] 7783-60-0 50
157 Sulfur trioxide 7446-11-9 50
158 Tellurium Hexafluoride 7783-80-4 50
159 Tetrafluoroethylene [Ethene, tetrafluoro-] 116-14-3 5000
160 Tetramethyllead [Plumbane, tetramethyl-] 75-74-1 50
161 Tetramethylsilane [Silane, tetramethyl-] 75-76-3 5000
162 Tetranitromethane [Methane, tetranitro-] 509-14-8 250
163 Titanium tetrachloride [Titanium chloride (TiCl4) (T-4)-] 7550-45-0 50
164 Toluene 2,4-diisocyanate [Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-] 1 584-84-9 250
165 Toluene 2,6-diisocyanate [Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl-] 1 91-08-7 250
166 Toluene diisocyanate (unspecified isomer)[Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-] 1 26471-62-5 5000
167 Trichloro(Chloromethyl)Silane 1558-25-4 50
168 Trichloro(Dichlorophenyl)Silane 27137-85-5 250
169 Trichlorosilane [Silane, trichloro-] 10025-78-2 5000
170 Triethoxysilane 998-30-1 250
171 Trifluorochloroethylene [Ethene, chlorotrifluoro-] 79-38-9 5000
172 Trimethylamine [Methanamine, N,N-dimethyl-] 75-50-3 5000
173 Trimethylchlorosilane [Silane, chlorotrimethyl-] 75-77-4 500
174 Vinyl acetate monomer [Acetic acid ethenyl ester] 108-05-4 500
175 Vinyl acetylene [1-Buten-3-yne] 689-97-4 5000
176 Vinyl chloride [Ethene, chloro-] 75-01-4 5000
177 Vinyl ethyl ether [Ethene, ethoxy-] 109-92-2 5000
178 Vinyl fluoride [Ethene, fluoro-] 75-02-5 5000
179 Vinyl methyl ether [Ethene, methoxy-] 107-25-5 5000
180 Vinyl trichlorosilane 75-94-5 5000
181 Vinylidene chloride [Ethene, 1,1-dichloro-] 75-35-4 5000
182 Vinylidene fluoride [Ethene, 1,1-difluoro-] 75-38-7 5000

 

הערות לטבלה

מס' הערה
1. P2 כמות סף להכללת חומר כחומר מוסדר המחוייב בהכנת מדריך ניהול סיכונים
2. P3 כמות סף להכללת חומר מוסדר בתוכנית 2,3 כחייב בתוכנית 3
3. endpoint ריכוז ייחוס לחישוב טווחים לקביעת סיווג לתכנית 1
4. flm חומר דליק: יש להתייחס לקרינת חום ולקו-שווה-לחץ בהתאם להנחיות המדריך.