סקרי סיכונים:

הכלי הבסיסי והיעיל לצורך אפיון סיכונים במפעל הינו סקר הסיכונים.
כיום נפוצים ארבעה סוגי סקרי סיכונים:
1
. הסקר הבסיסי- סקר לאיתור מפגעי חומרים מסוכנים. מבוצע ע"י סריקה של כל המפעל ואיתור מפגעים.
2
. HAZOP- סקר המנתח תהליכי יצור בהתבסס על P&ID. סקר יסודי ויעיל מאוד.
3
. QRA- סקר סיכונים הסתברותי המאפשר התמקדות בבעיות היותר משמעותיות של המפעל.
4
. סקר סיכוני אש- סקר המאפיין מפעלים/ מחסנים/ חברות מחזיקי חומרים דליקים בכמות גדולה והמתרכז בסיכון מאספקטים של פוטנציאל אש של החומרים במפעל.

נקודה שחשוב לזכור- הסקר משמש לאיתור הבעיות, אך אינו פותר אותן. לאחר ביצוע הסקר יש לפעול לפתרון הבעיות. ללא פעולה זו חבל על המאמץ, הזמן והכסף שהושקעו בביצוע הסקר.
אנו באקו-סייפ בעלי נסיון וידע רב בביצוע כל הסקרים הנ"ל. נשמח לבצע סקר גם עבורך בעת הצורך.

סקרי קרקע:

לביצוע סקרי קרקע באתר החשוד כמזוהם יש כעקרון שני שלבים.
השלב הראשון (Phase I) הינו איסוף נתונים ראשוני. שלב זה כולל את השלבים הבאים:

 • סקירה פיזית של האתר המתבצעת באמצעות ביקור וסיור באתר וסביבתו. בשלב זה מסיירים באתר ובמידה ואפשר במתחמים הסמוכים לאתר ואשר עלולים להוות מקור לזיהום.
 • איסוף נתונים על האתר וסביבתו: מיקום, תנאים טופוגרפיים, תכסית, שימושי קרקע בעת ביצוע הסקר ושימושי קרקע בעבר (סקר היסטורי).
 • תיאור תהליכי הייצור במפעל (במידה ומדובר במפעל) תוך התייחסות ספציפית לאתרים במפעל בהם נעשה שימוש בחומרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע.
 • איסוף נתונים לגבי מערכי איסוף שפכים ונגר עילי (גשם).
 • נתונים הידרולוגיים על האתר וסביבתו, כולל התייחסות לבארות בסביבת האתר.
 • בנוסף לנ"ל, באקו-סייפ אנו נוהגים פרט לאיסוף המידע הנ"ל גם לקחת דגימות קרקע מנקודות ספציפיות החשודות כמזוהמות כדי לבסס עוד יותר את חוות הדעת. 

  אחרי איסוף הנתונים ניתנת חוות דעת של איש מקצוע לגבי זיהום קרקע אפשרי באתר.לאחר שב- Phase I נמצאו עדויות שאכן הקרקע מזוהמת, יש לתעד את היקף הזיהום ולטפל בקרקע המזוהמת.
  לצורך כך מבוצע סקר קרקע מלא הכולל הכנת תכנית דיגום המתייחסת לאיזורים מזוהמים בוודאות, איזורים החשודים כמזהמים ואיזורים לא חשודים (לצורך קידוחי רקע).

  בהתאם לסוג החומרים באתר נקבעים הפרמטרים אותם יש לבדוק. בזיהומי דלק לדוגמא, נבדקים TPH – Total Petroleum Hydrocarbons, ושמן מינרלי. זיהום אשפרי אחר שנהוג לבדוק הינו זיהום במתכות. לתכנית דיגום נכונה ולמפוי מדויק של הזיהום חשיבות קריטית הן מבחינה סביבתית והן מבחינת מניעת בזבוז עלויות על טיפול בקרקע שאינה מזוהמת, או באי איתור זיהומי קרקע שעלולים לגרום בהמשך לזיהום מי תהום.

אקו-סייפ בצעה ומבצעת סקרי קרקע בצורה מקצועית, ומלווה את הלקוח עד לקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה.