בסקר סיכונים שנערך לאחרונה ע"י המהנדסים שלנו נתקלנו בצנרת מסומנת בצהוב כדלקמן:

הצנרת הייתה סמוכה לארון חשמל ולכן במבט ראשון חשבנו שיש כאן בעיה – צנרת גפ"מ עם מחברים בצמוד למקור הצתה.
בחינה יותר מעמיקה העלתה שהצנרת הצהובה היא צנרת מים.

ע"פ ת"י 158 חלק 2 צנרת גפ"מ צריכה להיות מסומנת במדבקות מזהות ייעודיות או בצבע צהוב או בשרוול צהוב.
בנוסף בת"י 659 שמדבר על סימני היכר ואזהרה לציוד מפורטים הצבעים של הצנורות :

בגלל חשיבות סימוני הצנרת הם בינלאומיים וניתן לראות שבאותם צבעים משתמש מכון התקנים האמריקאי ANSI :

pe Contents Color Scheme
Fire-Quenching Fluids White Text on Red Background
Toxic or Corrosive Fluids Black Text on Orange Background
Flammable or Oxidizing Fluids >Black Text on Yellow Background
Combustible Fluids White Text on Brown Background
Other Water White Text on Green Background
Compressed Air or Other Gases White Text on Blue Background
User-Defined White Text on Purple Background
User-Defined Black Text on White Background
User-Defined White Text on Gray Background
User-Defined White Text on Black Background

לפיכך, לא כדאי לסמן צנרת בצבעים שאינם מתאימים לה כי הדבר עלול להביא לזיהוי לא נכון של החומר הזורם בצנרת מה שעלול לגרום אי נעימות במקרה הטוב – דרישה לציוד מוגן פיצוץ היכן שלא צריך, ולטיפול לא נכון באירוע חרום, כמו שריפה למשל.

סקרי הסיכונים המבוצעים על ידי אקו-סייפ הינם מקצועיים ונסמכים על ספרות מקצועית נרחבת מהארץ ומהעולם.

אתם מוזמנים ליצור אתנו קשר לביצוע סקרי סיכונים בנושא חומרים מסוכנים וסיווג אזורי פציצות.