חומרים לבדיקת קבילות

חומרים לבדיקת קבילות

נספח ב' להנחיות מנכ"ל המשרד להגנ"ס

ממקורות סיכון המכילים חומרים מסוכנים המופיעים בנספח ב' בכמות מעל הקבוע בנספח – ייקבע מרחק ההפרדה בהתאם לתוצאת תרחיש הייחוס ולא יפחת בכל מקרה מ – 100 מטרים כאשר מדובר בחומרים רעילים, או 50 מטרים כאשר מדובר בחומרים דליקים. חומרים אלה נחשבים מסוכנים במיוחד, ולכן מצדיקים התייחסות מחמירה יותר.

No

Chemical Name

CAS

כמות מינימאלית (ק"ג)

1

Acetaldehyde

75-07-0

5000

2

Acetylene

[Ethyne]

74-86-2

5000

3

Acrolein [2-Propenal]

107-02-8

250

4

Acrylonitrile [2-Propenenitrile]

107-13-1

5000

5

Acrylyl chloride [2-Propenoyl chloride]

814-68-6

250

6

Allyl alcohol [2-Propen-l-ol]

107-18-6

500

7

Allyl bromide

106-95-6

5000

8

Allyl chloride

107-05-1

5000

9

Allyl formate

1838-59-1

5000

10

Allylamine [2-Propen-l-amine]

107-11-9

250

11

Ammonia (anhydrous)

7664-41-7

250

12

Ammonia (conc 20% or greater)

7664-41-7

10000

13

Arsenous trichloride

7784-34-1

100

14

Arsine

7784-42-1

50

15

Boron trichloride [Borane, trichloro-]

10294-34-5

250

16

Boron trifluoride [Borane, trifluoro-]

7637-07-2

250

17

Boron trifluoride compound with methyl ether (1:1) [Boron,trifluoro [oxybis[metane]]]-, T-4-

353-42-4

500

18

Bromine

7726-95-6

250

19

Bromotrifluorethylene [Ethene, bromotrifluoro-]

598-73-2

5000

20

Butadiene-1,3

106-99-0

5000

21

Butane

106-97-8

5000

22

Butene

25167-67-3

5000

23

Butene-1

106-98-9

5000

24

Butene-2

107-01-7

5000

25

Butene-2-cis

590-18-1

5000

26

Butene-2-trans [2-Butene, (E)]

624-64-6

5000

27

Carbon disulfide

75-15-0

5000

28

Carbon oxysulfide [Carbon oxide sulfide (COS)]

463-58-1

5000

29

Chlorine

7782-50-5

400

30

Chlorine dioxide [Chlorine oxide (ClO2)]

10049-04-4

250

31

Chlorine monoxide [Chlorine oxide]

7791-21-1

5000

32

Chloroform [Methane, trichloro-]

67-66-3

5000

33

Chloromethyl ether [Methane, oxybis[chloro-]]

542-88-1

50

34

Chloromethyl methyl ether [Methane, chloromethoxy-]

107-30-2

250

35

Chloropicrine

76-06-2

200

36

chloroprene

000126-99-8

5000

37

Chloropropane-2

 

5000

38

Chloropropylene-1 [1-Propene, 1-chloro-]

590-21-6

5000

39

Chloropropylene-2 [1-Propene, 2-chloro-]

557-98-2

5000

40

Cobalt carbonyl

10210-68-1

50

41

Crotonaldehyde [2-Butenal]

4170-30-3

500

42

Crotonaldehyde, (E)- [2-Butenal, (E)-]

123-73-9

500

43

Crotonylene

503-17-3

5000

44

Cyanogen [Ethanedinitrile]

460-19-5

5000

45

Cyclohexylamine [Cyclohexanamine]

108-91-8

5000

46

Cyclopropane

75-19-4

5000

47

Diborane

19287-45-7

50

48

Dichlorosilane [Silane, dichloro-]

4109-96-0

5000

49

Difluoroethane [Ethane, 1,1-difluoro-]

75-37-6

5000

50

Dimethyl Sulfate

77-78-1

250

51

Dimethylamine [Methanamine, N-methyl-]

124-40-3

5000

52

Dimethyldichlorosilane [Silane, dichlorodimethyl-]

75-78-5

250

53

Dimethylhydrazine-1,1 [Hydrazine,1,1-dimethyl-]

57-14-7

500

54

Dimethylpropane-2,2 [Propane, 2,2-dimethyl-]

463-82-1

5000

55

Divinyl ether

109-93-3

5000

56

Epichlorohydrin [Oxirane, (chloromethyl)-]

106-89-8

500

57

Ethane

74-84-0

5000

58

Ethyl acetylene [1-Butyne]

107-00-6

5000

59

Ethyl chloride [Ethane, chloro-]

75-00-3

5000

60

Ethyl ether [Ethane, 1,1'-oxybis-]

60-29-7

5000

61

Ethyl isocyanate

109-90-0

5000

62

Ethyl mercaptan [Ethanethiol]

75-08-1

5000

63

Ethyl nitrite [Nitrous acid, ethyl ester]

109-95-5

5000

64

Ethylamine [Ethanamine]

75-04-7

5000

65

Ethylene [Ethene]

74-85-1

5000

66

Ethylene Fluorohydrin

371-62-0

5

67

Ethylene oxide [Oxirane]

75-21-8

250

68

Ethylenediamine [1,2-Ethanediamine]

107-15-3

5000

69

Ethyleneimine [Aziridine]

151-56-4

250

70

Fluorine

7782-41-4

50

71

Fluoroacetic acid

144-49-0

100

72

Fluoroacetyl Chloride

359-06-8

5

73

Formaldehyde (solution)

50-00-0

1200

74

Furane

110-00-9

250

75

Hydrazine

302-01-2

500

76

Hydrochloric acid (conc 37% or greater)

7647-01-0

7000

77

Hydrogen

1333-74-0

5000

78

Hydrogen chloride (anhydrous) [Hydrochloric acid]

7647-01-0

800

79

Hydrogen cyanide

74-90-8

50

80

Hydrogen fluoride/Hydrofluoric acid (conc 50% or greater)[Hydrofluoric acid]

7664-39-3

50

81

Hydrogen selenide

7783-07-5

250

82

Hydrogen sulfide

7783-06-4

250

83

Iron, pentacarbonyl- [Iron carbonyl (Fe(CO)5), (TB-5-11)-]

13463-40-6

50

84

Isobutane [Propane, 2-methyl]

75-28-5

5000

85

Isobutyronitrile [Propanenitrile, 2-methyl-]

78-82-0

500

86

Isopentane [Butane, 2-methyl-]

78-78-4

5000

87

Isophorone Diisocyanate

4098-71-9

50

88

Isoprene [1,3-Butadinene, 2-methyl-]

78-79-5

5000

89

Isopropyl chloride [Propane, 2-chloro-]

75-29-6

5000

90

Isopropyl chloroformate [Carbonochloridic acid,1-methylethyl ester[

108-23-6

500

91

Isopropyl isocyanate

1795-48-8

5000

92

Isopropylamine [2-Propanamine]

75-31-0

5000

93

Liquefied petroleum gas (LPG)

68476-85-7

8000

94

Methacrylonitrile [2-Propenenitrile, 2-methyl-]

126-98-7

250

95

Methacryloyl Chloride

920-46-7

50

96

Methacryloyloxyethyl Isocyanate

30674-80-7

50

97

Methane

74-82-8

5000

98

Methanesulfonyl Fluoride

558-25-8

500

99

Methyl-2-butene-1

563-46-2

5000

100

Methyl-3-butene-1

563-45-1

5000

101

Methyl 2-Chloroacrylate

80-63-7

250

102

Methyl Bromide

74-83-9

500

103

Methyl chloride [Methane, chloro-]

74-87-3

5000

104

Methyl chloroformate [Carbonochloridic acid, methylester]

79-22-1

250

105

Methyl ether [Methane, oxybis-]

115-10-6

5000

106

Methyl formate [Formic acid, methyl ester]

107-31-3

5000

107

Methyl hydrazine [Hydrazine, methyl-]

60-34-4

250

108

Methyl isocyanate [Methane, isocyanato-]

624-83-9

250

109

Methyl Isothiocyanate

556-61-6

250

110

Methyl mercaptan [Methanethiol]

74-93-1

250

111

Methyl Phosphonic Dichlorid

676-97-1

50

112

Methyl thiocyanate [Thiocyanic acid, methyl ester]

556-64-9

5000

113

Methyl Vinyl Ketone

78-94-4

50

114

Methylamine [Methanamine]

74-89-5

5000

115

Methylpropene-2 [1-Propene, 2-methyl-]

115-11-7

5000

116

Methyltrichlorosilane [Silane, trichloromethyl-]

75-79-6

250

117

Metoxymethyl isocyanate

 

5000

118

Nickel carbonyl

13463-39-3

50

119

Nitric acid (conc 80% or greater)

7697-37-2

500

120

Nitric oxide [Nitrogen oxide (NO)]

10102-43-9

50

121

Nitrobenzene

98-95-3

5000

122

Nitrogen Dioxide

10102-44-0

50

123

Oleum (Fuming Sulfuric acid)

8014-95-7

5000

124

Ozone

10028-15-6

50

125

Pentaborane

19624-22-7

250

126

Pentadinene-1,3

504-60-9

5000

127

Pentane

109-66-0

5000

128

Pentene-1

109-67-1

5000

129

Pentene-2, (E)-

646-04-8

5000

130

Pentene-2, (Z)-

627-20-3

5000

131

Peracetic acid [Ethaneperoxoic acid]

79-21-0

250

132

Perchloromethylmercaptan [Methanesulfenyl chloride,trichloro-]

594-42-3

250

133

Peroleum crude oil

 

200,000

134

Phenyl Dichloroarsine

696-28-6

250

135

Phosgene [Carbonic dichloride]

75-44-5

250

136

Phosphine

7803-51-2

50

137

Phosphonothioic Acid, Methyl-, S-(2-(Bis(1-Methylethyl)Amino)Ethyl) OEthylEster. 2

50782-69-9

50

138

Phosphorus

7723-14-0

50

139

Phosphorus Oxychloride

10025-87-3

2500

140

Phosphorus Pentachloride

10026-13-8

250

141

Phosphorus trichloride [Phosphorous trichloride]

7719-12-2

500

142

Piperidine

110-89-4

500

143

Propadiene [1,2-Propadiene]

463-49-0

5000

144

Propane

74-98-6

5000

145

Propargyl Bromide

106-96-7

100

146

Propiolactone, Beta- 2

57-57-8

250

147

Propionitrile [Propanenitrile]

107-12-0

250

148

Propyl chloroformate [Carbonochloridic acid, propylester]

109-61-5

250

149

Propylene [1-Propene]

115-07-1

5000

150

Propylene oxide [Oxirane, methyl-]

75-56-9

5000

151

Propyleneimine [Aziridine, 2-methyl-]

75-55-8

5000

152

Propyne [1-Propyne]

74-99-7

5000

153

Sarin

107-44-8

5

154

Silane

7803-62-5

1000

155

Sulfur dioxide (anhydrous)

7446-09-5

250

156

Sulfur tetrafluoride [Sulfur fluoride (SF4), (T-4)-]

7783-60-0

50

157

Sulfur trioxide

7446-11-9

50

158

Tellurium Hexafluoride

7783-80-4

50

159

Tetrafluoroethylene [Ethene, tetrafluoro-]

116-14-3

5000

160

Tetramethyllead [Plumbane, tetramethyl-]

75-74-1

50

161

Tetramethylsilane [Silane, tetramethyl-]

75-76-3

5000

162

Tetranitromethane [Methane, tetranitro-]

509-14-8

250

163

Titanium tetrachloride [Titanium chloride (TiCl4) (T-4)-]

7550-45-0

50

164

Toluene 2,4-diisocyanate [Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-] 1

584-84-9

250

165

Toluene 2,6-diisocyanate [Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl-] 1

91-08-7

250

166

Toluene diisocyanate (unspecified isomer)[Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-] 1

26471-62-5

5000

167

Trichloro(Chloromethyl)Silane

1558-25-4

50

168

Trichloro(Dichlorophenyl)Silane

27137-85-5

250

169

Trichlorosilane [Silane, trichloro-]

10025-78-2

5000

170

Triethoxysilane

998-30-1

250

171

Trifluorochloroethylene [Ethene, chlorotrifluoro-]

79-38-9

5000

172

Trimethylamine [Methanamine, N,N-dimethyl-]

75-50-3

5000

173

Trimethylchlorosilane [Silane, chlorotrimethyl-]

75-77-4

500

174

Vinyl acetate monomer [Acetic acid ethenyl ester]

108-05-4

500

175

Vinyl acetylene [1-Buten-3-yne]

689-97-4

5000

176

Vinyl chloride [Ethene, chloro-]

75-01-4

5000

177

Vinyl ethyl ether [Ethene, ethoxy-]

109-92-2

5000

178

Vinyl fluoride [Ethene, fluoro-]

75-02-5

5000

179

Vinyl methyl ether [Ethene, methoxy-]

107-25-5

5000

180

Vinyl trichlorosilane

75-94-5

5000

181

Vinylidene chloride [Ethene, 1,1-dichloro-]

75-35-4

5000

182

Vinylidene fluoride [Ethene, 1,1-difluoro-]

75-38-7

5000

הערות לטבלה

מס'

הערה

1.

P2

כמות סף להכללת חומר כחומר מוסדר המחוייב בהכנת מדריך ניהול סיכונים

2.

P3

כמות סף להכללת חומר מוסדר בתוכנית 2,3 כחייב בתוכנית 3

3.

endpoint

ריכוז ייחוס לחישוב טווחים לקביעת סיווג לתכנית 1

4.

flm

חומר דליק: יש להתייחס לקרינת חום ולקו-שווה-לחץ בהתאם להנחיות המדריך.

אקו-סייפ מתמחה בסיווג אזורי פציצות לתהליכים העושים שימוש בגזים ונוזלים דליקים ובאבק פציץ. נשמח לעמוד לשירותכם בנושא.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן