HAZOP – Hazard and Operability study

  • אמצעי שיטתי לניתוח תהליך מסוים ע"מ לזהות אירועים מסוכנים אפשריים ו/או בעיות תפעול שעלולות להיווצר.
  • הניתוח מבוצע ע"י צוות המונחה ע"י מנהיג המכיר היטב את השיטה (ולאו דווקא התהליך המנותח!)
  • הצוות משתמש בסט של מילות מפתח (Guide Words) ע"מ להבטיח כי הניתוח יהיה מקיף.
  • בצירוף פרמטרים תכנוניים ניתן לפתח סטיות (Deviations) מצורת התפעול המתוכננת.
  • השיטה מבוססת על העיקרון שלא נוצר סיכון כל עוד התהליך אינו סותר את כוונות התכנון.
  • על הצוות לקבוע אם הסטייה יכולה לקרוא באופן מעשי, ואם כן, האם התוצאות מהוות סיכון ע"פ הגדרות ההיקף והמטרות של הניתוח.
  • לאחר מכן על הצוות להעריך אם אמצעי האבטחה (Safeguards) הקיימים, הן מבחינת ציוד והן מבחינת פרוצדורות, מספיקים בהתחשב בגורמים ובתוצאות של הסטייה מן התהליך.

לאקו-סייפ ניסיון רב שנים בהנחיית מחקרי HAZOP במיגוון תעשיות. נשמח להעמיד ניסיון זה לרשותכם.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן