תיקי מפעל ותיקי שטח

תיקי מפעל ותיקי שטח

הדרישה לתיק מפעל הינה על פי תקנות רישוי עסקים מפעלים מסוכנים תשנ"ג, 1993.
בתקנות אלו נאמר:

"4. (א) בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (להלן- תיק מפעל)…"

משמעות הדבר הינה שעל מנת שלמפעל יהיה רישיון עסק תקף, עליו להכין תיק מפעל.

מעבר לדרישה בחוק, הצורך בתיק מפעל נובע מהצורך במתן פיתרון מיומן ומקצועי לאירוע מסוכן בתנאים של חוסר מידע מספק, לחץ בזמן ולחץ נפשי גבוה.

הפתרון הינו יצירת נוהל חרום הכולל סדר פעולות אוטומטי שיאפשר פעולה מסודרת של כל המעורבים בטיפול באירוע בצורה מסודרת

נוהל זה הינו בעצם תיק המפעל.

תיקי המפעל שאקו-סייפ מכינה עונים לדרישת הרשויות תוך התחשבות במבנה הארגוני והפיזי של המפעל, בפעילויות שבו, בחומרים המסוכנים שבו והשימוש בהם.

בבסיס תיק המפעל עומדים תרחישי הייחוס הנגזרים מהחומרים המסוכנים והפעילויות במפעל.

על בסיס תרחישי הייחוס נקבעות הפעולות למניעה ולטיפול באירועים באם מתרחשים, מהו הציוד הנדרש לטיפול באירועים, מהו ציוד המגן הנדרש, הגדרת כוח האדם לטיפול באירוע, נקודות הערכות ועוד.

חשוב שפעולות אלו יבוצעו ע"י חברה מנוסה, מקצועית ומוכרת על ידי כל הגורמים העוסקים בתחום חומרים מסוכנים ואירועי חירום. וכאן אקו-סייפ עומדת לרשותך.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן